Ngói 22 tráng men 1 mặt màu đỏ

Ngói 22 tráng men 1 mặt màu đỏ


Chi tiết sản phẩm

Tên sản phẩm: Ngói 22 tráng men 1 mặt đỏ
Kích thước: 335 x 214 x 11 mm
Trọng lượng: 2,0 kg

Ngói 22 tráng men 1 mặt màu đỏ rẻ
Ngói 22 tráng men 1 mặt màu đỏ
Chi tiết sản phẩmTên sản phẩm: Ngói 22 tráng men 1 mặt đỏ
Kích thước: 335 x 214 x 11 mm
Trọng lượng: 2,0 kg
Google Account Video Purchases 112 Nguyễn Tuyển, Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh, 700000, Vietnam

0 nhận xét:

Đăng nhận xét