Ngói 22 Đồng Nai

Ngói 22 Đồng Nai

Ngói 22 Đồng Nai (ngói hỏa tiễn)
Ngói 22 Đồng Nai (ngói hỏa tiễn) đât nung

Chi tiết sản phẩm:

Tên sản phẩm : Ngói 22 Đồng Nai
Kích thước : 335 x 214 x 11 mm
Trọng lượng : 2,00 kg
Số viên/m2 : 22 viên

Hình ảnh thật sau khi thi công:

Hình ảnh thật sau khi thi công đẹp
Tcông trình sau thi công

Hình ảnh thật tại kho enoithat.vn:
Ngói 22 Đồng Nai rẻ
Ngói 22 Đồng Nai

Google Account Video Purchases 112 Nguyễn Tuyển, Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh, 700000, Vietnam

0 nhận xét:

Đăng nhận xét